Site Loader
kế hoạch giáo dục mầm non 2019

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MẦM NON 2019 – 2020 KHÔNG THẾ BỎ QUA

Giáo dục mầm non (GDMN) hiện nay với mục tiêu là giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, từ đó phát triển những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; đây là cơ sở hình thành ở trẻ em mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn ở bên trong, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Chính vì vậy kế hoạch giáo dục mầm non 2019 đã được đề ra với những nhiệm vụ trọng tâm

XEM THÊM THỰC TRẠNG GIÁO DỤC MẦM NON Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mục tiêu của giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là sự kết hợp giữa truyền đạt tri thức và các hoạt động vui chơi, múa hát để từ đó hình thành nên một môi trường , vui vẻ năng động sáng tạo, thoải mái cho trẻ. Mục tiêu của giáo dục mầm non nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

kế hoạch giáo dục mầm non 2019
kế hoạch giáo dục mầm non 2019

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDMN

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục; Căn cứ Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đối với GDMN, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ chung

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2018 – 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025; Xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo Luật Giáo dục năm 2019. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp phát triển trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; Ban hành cơ chế chính sách, giải pháp giải quyết vấn đề thiếu trường, lớp đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu đông dân cư; Duy trì ổn định tỷ lệ trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi ở những nơi có điều kiện, giữ vững tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Giải quyết vấn đề thiếu giáo viên mầm non ở một số địa phương; nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên mầm non. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đẩy mạnh tự chủ gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở GDMN. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm“; khuyến khích trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) ở những nơi có điều kiện; Chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; Quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ em con công nhân tại KCN, KCX; Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi.

( Nguồn : V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDMN )

XEM THÊM NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ?

Mục tiêu cụ thể

kế hoạch giáo dục mầm non 2019
kế hoạch giáo dục mầm non 2019
  • Đổi mới công tác quản lý đối với giáo dục mầm non. Đây là 1 nhiệm vụ suyên suốt cần thiết và đòi hỏi nhà nước phải làm ngay và làm có hiệu quả.Tăng cường quản lý và chỉ đạo chung đối với mầm non như các bậc học khác,nhà nước xây dựng kế hoạch dùng ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chi trả lương cho giáo viên mầm non. Biết rõ quyền hạn và trách nhiệm quản lý giáo dục mầm non cho các cấp chính quyền cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục mầm non,phối kết hợp quản lý mầm non giữa các cấp các ngành.
  • Xây dựng đội ngũ GV có trình độ chuyên môn vững vàng
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí các cấp thật sự có trình độ chuyên môn vững vàng và năng lực về quản lí phù hợp với vị trí quản lí
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lí hành chính Nhà nước của đội ngũ cán bộ quản lí GDMN
  • Xây dựng cơ sở vật chất thích hợp cho GDMN theo hướng phù hợp với điều kiện vùng,miền
  • Hợp tác quốc tế về giáo dục mầm non Nhà nước phải tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài, liên kết với 1 số nước, các tổ chức quốc tế đầu tư nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non.

Kết luận

Kế hoạch giáo dục mầm non 2019 hướng tới mục tiêu đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm“; khuyến khích trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh). Kiddihub tin rằng đây là cơ sở hình thành ở trẻ em mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn ở bên trong, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Mua đồ chơi thông minh, Giáo dục sớm cho bé ở đâu?

KIDDIHUB là gì?

KiddiHub là nền tảng review và chọn trường mầm non số 1 Việt Nam.

KiddiHub cung cấp công cụ tìm kiếm, đánh giá, xếp hạng trường mầm non theo từng khu vực, mức học phí, phân hệ trường, cơ sở vật chất và dịch vụ

#timtruongmamnon: https://kiddihub.com
#themtruong: Thêm trường
Đưa trường lên KiddiHub, tuyển sinh hiệu quả: Thêm Trường Đồ chơi giáo dục sớm tại KiddiHub Store: Mua ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *